1. Wypożyczalnia łyżew prowadzona jest przez obiekt Śląskie Rancho w Zabrzu i znajduje się na terenie hali lodowiska.
  2. Wypożyczalnia czynna jest od godziny 7.30 do 22.00.
  3. Wypożyczenia łyżew dokonuje się pod zastaw ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
  4. Nie honorujemy dokumentów osób, które nie są obecne przy wypożyczeniu łyżew.
  5. Na jeden dokument wydawana jest jedna para łyżew.
  6. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową w kwocie 150 zł za: kradzież, zgubienie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu.
  7. Zabrania się przekazywania innym osobom wypożyczonego sprzętu.
  8. Na łyżwach można przebywać tylko na tafli lodowiska oraz w miejscach do tego przystosowanych.