1. Lodowisko jest otwarte codziennie w sezonie zimowym od godziny 8.00 do 22.00 zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organizatora.
 2. W przypadku niekorzystnych warunków obsługa lodowiska może w każdym momencie ogłosić przerwę konserwacyjną.
 3. W dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 pierwszeństwo na korzystanie z lodowiska mają zorganizowane grupy szkolne, przebywające na lodowisku pod opieką nauczyciela.
 4. W przypadku organizowania imprez lub pokazów sportowych administrator, zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.
 5. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu, który należy zachować do kontroli.
 6. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 7. Zaleca się jazdę w rękawiczkach i kasku ochronnym, szczególnie dotyczy to małych dzieci.
 8. Każdy korzystający z lodowiska zobowiązany jest do wykonywania poleceń służb porządkowych oraz do stosowania się do komunikatów podawanych przez głośniki.
 9. Na tafli lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność.
 10. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:
  • używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska
  • siadania na bandach okalających lodowisko
  • rzucania śniegiem
  • jazdy z dziećmi na rękach
  • wnoszenia i spożywania napojów i jedzenia na taflę lodowiska
  • niszczenia sprzętu i urządzeń, jazdy pod prąd, urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw
  • chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu.
 11. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia napojów alkoholowych i przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz palenia papierosów.
 12. Za rzeczy pozostawione na lodowisku właściciel ani administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 13. Za uszkodzenie telefonów komórkowych, mp3 itp. wnoszonych na płytę lodowiska organizator nie odpowiada.
 14. Korzystanie z lodowiska odbywa się na własną odpowiedzialność. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
 15. Osoby nieprzestrzegające zasad regulaminu będą wypraszane z lodowiska, bez prawa do zwrotu poniesionych opłat.
 16. Osoby stale łamiące zasady regulaminu nie będą wpuszczane na lodowisko.
 17. Każdy korzystający z lodowiska jest zobowiązany do zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad.
 18. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania lodowiska można zgłaszać do administratora lodowiska.
 19. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w oznakowanym kontenerze w kasie lodowiska.