Kasa czynna od 7.30
Wypożyczalnia czynna od 7.30
Szlifiernia czynna od 7.30

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu z przyczyn technicznych.

Godziny wejść

08.00 – 08.45

09.00 – 09.45

10.00 – 10.45

11.00 – 11.45

12.00 – 12.45

13.00 – 13.45

13.45 – 15.00 – przerwa techniczna

15.00 – 15.45

16.00 – 16.45

17.00 – 17.45

18.00 – 18.45

19.00 – 19.45

20.00 – 20.45

21.00 – 21.45